Moja oferta


Największym potencjałem, jaki każdy z nas posiada to moc i możliwość samopoznania. Samoświadomość tego kim jesteś, co w życiu jest dla Ciebie ważne, jakie masz mocne czy słabe strony, to tylko niektóre z kluczowych pytań jakie na początku swojej drogi każdy człowiek, zespół czy firma musi sobie postawić. Jesteś tu i teraz?

Znalezienie rozwiązania własnych problemów w życiu prywatnym, w domu, w pracy, osiąganie wielkich wyników w sporcie np. takim jak kolarstwo czy triathlon, można osiągnąć tylko wtedy, gdy umysł jest skupiony i pozostaje w harmonii z ciałem. Bądź skupiony na tym co robisz, koncentruj się w stanie relaksu i najważniejsze BEZ UDZIAŁU MYŚLI – to Twoje myśli rozrabiają. Puść je 🤲

Nie powiem Ci jak masz żyć, bo tego nie wiem i tego nie wie nikt oprócz Ciebie samego. Jeśli będziesz chciał mogę podpowiedzieć Ci w jaki sposób osiągać koncentrację w stanie relaksu, dzięki której będziesz mógł iść naprzód bez udziału myśli – byś był TU i TERAZ 🙏💙🙏

-> Life Coaching <-
-> Coaching Sportowy <-
-> Hipnoza Generatywna <-

CZY COACHING JEST DLA MNIE?

Jeśli szukasz odmiennego czy innowacyjnego podejścia do starego powracającego problemu, wtedy potrzebujesz wyjścia z własnego schematu myślowego, potrzebujesz zmienić własne przekonania na jakiś temat.

Przekonania, czyli utrwalony sposób myślenia o sobie i otaczającej rzeczywistości, decydują o postawie życiowej. Większość podejmowanych działań lub unikanie pewnych sytuacji wynika z tego, co na dany temat myślimy, a potem komunikujemy.

Zmiana przekonań, które są podłożem większości naszych motywacji z hamujących na wspierające jest jednym z głównych celów coachingu.

COACHING A TERAPIA

Większość podejść terapeutycznych określa pacjenta jako osobę „chorą”, która nie posiada zasobów, umiejętności i środków do samodzielnego leczenia. W terapii pacjent częściowo lub całkowicie oddaje odpowiedzialność za stosowane metody w ręce specjalisty. Ocena postępów zdrowotnych, a także stosowanej metody, odpowiedzialność za jej skutki, w tym również za działania uboczne i niepożądane należy do specjalisty.

W coachingu zgłaszający się Klient jest uprzedzony, że trening, który podejmuje jest oparty na jego osobistych zasobach, na zasobach zewnętrznych jak technologia, organizacja, sprzęt, środowisko, w którym działa, prawo czy ludzie, z którymi współpracuje, jego relacje z innymi oraz na zasobach wewnętrznych, czyli konkretnych umiejętnościach, doświadczeniach, cechach charakteru, wartościach, przekonaniach oraz nawykach myślowych. Zasobem w coachingu jest wszystko czym dysponuje Klient. Zadaniem coachingu będzie wzmacnianie stanu zasobności Klienta oraz dążenie do większej osobistej skuteczności, nie zaś leczenie dysfunkcji czy chorób. Odpowiedzialność w coachingu pozostaje w rękach Klienta, to on decyduje. 

UNIKANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z powodu mechanizmu unikania i rezygnowania z odpowiedzialności, Klient o takiej postawie może w trwały sposób pozbawić się sukcesów. Im mniej ich osiąga, tym bardziej skłonny będzie do obarczania innych odpowiedzialnością za swoje niepowodzenia, za gorszy standard życia lub odcięcie od źródła zasobów. Jego zdaniem przyczyną problemów, których doświadcza jest szef, firma, poziom cen, brak wsparcia marketingowego, zarząd, a także państwo, rząd, samorządy i tak bez końca. Winny okazać się może nieczuły mąż, krytyczna żona, rozpieszczone dziecko, a także rodzice, nawet sąsiedzi czy rywal w czasie zawodów sportowych. Na podorędziu zawsze są jacyś oni. Coaching diametralnie zmienia tę sytuację. Nigdy nie zajmuje się tym, na co Klient nie może mieć wpływu lub choćby w zakresie choćby częściowej kontroli.

W chwili, w której Klient świadomie bierze sprawy we własne ręce, gdy czuje się odpowiedzialny za określenie kierunku zmian i kolejne kroki – zaczyna się coaching. Już przez sam fakt uzyskania wpływu na własne życie Klient doświadcza gwałtownego przyspieszenia własnego rozwoju, gdyż zamiast narzekać i unikać, działa i rozwiązuje kolejne problemy. Weź odpowiedzialność, gdyż tylko wtedy uzyskasz wpływ na własne sprawy. W innym przypadku wynik będzie kwestią przypadku. Wówczas Twoje potrzeby mogą zostać zignorowane.

Serdeczności 💚 Jarek Michałowski